Melanochromis loriae

Description:

Previously known as Melanochromis parallelus